CILJI PROJEKTA

CILJI PROJEKTA


Osrednji cilj Jean Monnet Chair projekta na temo pluralizma v Evropski uniji je prispevati k spremembi trenda zatona etosa pluralizma v EU. To je mogoče doseči s spodbujanjem aktivnega državljanstva in evropske demokratične identitete. Ta pa se ne more razviti v odsotnosti ustreznega poznavanja delovanja EU. S tem ciljem bo Jean Monnet projekt primer dobre prakse na področju izobraževanja, strokovnega in osebnega razvoja posameznikov, ki delujejo v izobraževalnem sektorju; še posebej pa mladih v državah članicah EU ter na zahodnem Balkanu.

Predstavljeni splošni cilji Jean Monnet Chair projekta bodo doseženi tako, da bo projekt razdeljen na tri nosilne stebre: izobraževalni, raziskovalni in civilnodružbeni steber. Prvi in drugi steber bosta spodbujala strokovno in znanstveno odličnost, tretji pa bo prispeval k razvoju aktivnega evropskega državljanstva in k spodbujanju demokratične identitete EU. Na ta način bo naš projekt tesno sledil smernicam Erasmus+ programa, katerih cilj je krepiti sodelovanje pri demokratičnem življenju v Uniji, poglabljanje skupnih vrednot ter pospeševanje civilnodružbenega delovanja. Vse to se bo uresničevalo v okviru akreditiranih študijskih programov na Novi univerzi v obliki treh obveznih in enega izbirnega predmeta. Ti bodo s pomočjo omiljene sokratske metode in poučevanja v kontekstu prispevali h kritičnemu razumevanju javnih zadev Evropske unije v najširšem smislu.


Projekt je sicer namenjen predvsem trem ciljnim skupinam: študentom s področja evropskih študij; študentom, ki običajno ne pridejo v (tesen) stik z EU vsebinami; kakor tudi študentom iz Erasmus+ sodelujočih držav, s katerimi institucijami ima Nova univerza sklenjene partnerske sporazume. Poseben poudarek bo dan tudi na pritegnitvi tujih gostujočih predavateljev, nacionalnih odločevalcev, uradnikov, predstavnikov civilne družbe, izobraževalnega sektorja in medijev.