OBJAVE

OBJAVE

Znanstvene monografije

  • Matej Avbelj, Evropeizacija upravnega prava. V: JAMBREK, Peter (ur.). Državna uprava, ustavna demokracija in mednarodno pravo: liber amicorum Anton Jerovšek. Bled: Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, 2022. str. 213-223.

Znanstveni in strokovni članki

  • AVBELJ, Matej. Suverenost kot ljubezen in prihodnost EU. Pravna praksa : PP. 14. dec. 2023, leto 42, št. 48, str. 14-16.

Nastopi in objave v medijih

Kolumne in blogi

Video Evropski akademski forumi