JEAN MONNET KATEDRA ZA EVROPSKO PRAVO

Jean Monnet katedra za Evropsko pravo

Vodja projekta

prof. dr. Matej Avbelj – nosilec Jean Monnet katedre za evropsko pravo na Novi univerzi

Matej Avbelj je profesor za evropsko pravo in prorektor Nove univerze. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, magistriral na NYU School of Law v New Yorku ter doktoriral na Evropskem univerzitetnem inštitutu (EUI) v Firencah. Dr. Avbelj je prejemnik številnih prestižnih mednarodnih štipendij. Predaval je na mnogih tujih univerzah, tako v Evropi kot v ZDA. Trenutno je tudi predstojnik katedre za evropsko pravo na Novi univerzi, v okviru katere vodi projekt Jean Monnet Chair, ki mu ga je podelila Evropska komisija. Pri vodilnih domačih in tujih založbah je dr. Avbelj objavil številna znanstvena dela s področja prava EU, ustavnega prava, pravne teorije in varovanja človekovih pravic. Med pomembnejšimi velja omeniti: The Future of EU Constitutionalism (Hart 2023, v tisku); The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy in Slovenia and Beyond (Hart 2020, z Letnar Černičem); The European Union under Transnational law (Hart, 2018); Research Handbook on Legal Pluralism and EU Law (Edward Elgar 2018, so-urednik Gareth Davies); Kadi on Trial: A Multifaceted Analysis of the Kadi Trial (Routledge 2016, sourednika Martinico in Fontanelli); Constitutional Pluralism in the EU and beyond (Hart 2012; sourednik Komarek). Dr. Avbelj je, med drugim, tudi odgovorni urednik Komentarja ustave Republike Slovenije.

Ves čas je tudi raziskovalno aktiven, saj je bodisi vodil bodisi sodeloval kot raziskovalec pri več domačih in tujih znanstveno-raziskovalnih projektih. Prav tako se je aktivno udejstvoval v domačih in tujih strokovnih stanovskih združenjih ter bil udeležen v več civilnodružbenih iniciativah. Ukvarja se tudi s svetovanjem s področja prava EU, ustavnega prava in človekovih pravic.

Člani katedre:

doc. dr. Gorazd Justinek – docent za področje mednarodnega poslovanja in docent za področje mednarodnih političnih, ekonomskih in poslovnih odnosov; sodelavec na projektu.

doc. dr. Katarina Vatovec – docentka za evropsko pravo, sodelavka na projektu.

doc. dr. Verena Rošic Feguš – docentka za evropsko pravo, sodelavka na projektu.