GOSTUJOČI PROFESORJI

GOSTUJOČI PROFESORJI

Aktivnosti v okviru Jean Monnet katedre bodo namenjene tudi pluralizaciji univerzitetnega izobraževanja v Sloveniji. K temu bodo prispevali gostujoči profesorji in raziskovalci, ki bodo svoje znanje delili z akademsko skupnostjo Nove univerze ter z njenim širšim strokovnim in civilnodružbenim občinstvom.

Dr. Krzysztof Olendzki, Veleposlanik Republike Poljske v Sloveniji – 21. 10. 2022

Kot velik poznavalec ne samo aktualnih političnih geostrateških razmerij v Evropi, temveč tudi zgodovinskega okvira, iz katerega ti izhajajo, je dr. Krzysztof Olendzki predaval na temo: »Poland at war? The regional consequences of the Russia’s agression against Ukraine«

Več informacij.

Juraj Chmiel, Veleposlanik Češke republike v Sloveniji – 8. 11. 2022

“Veleposlanik Juraj Chmiel je diplomiral na Filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi iz orientalsko-afriških študij. Po končanem študiju je delal v Kabinetu za orientalistiko Inštituta za zgodovinske vede Slovaške akademije znanosti. Nato se je zaposlil na Ministrstvu za zunanje zadeve Češke republike, kjer je opravljal več funkcij. Od junija 2019 je izredni in pooblaščeni veleposlanik Češke republike v Sloveniji.”

Več informacij.

univ. prof. dr. Konrad Lachmayer, Sigmund Freud University, Vienna – 24. 11. 2023

“Jean Monnet Chair of the New University organised European Academic Forum dedicated to the Corruption, Populism and the Lack of Transparency: Recent Challenges to the Rule of Law in Austria. The main guest of the 4th European Academic Forum was prominent speaker, Vice-Dean of the Faculty of Law in Sigmund Freud University Vienna, univ. prof. dr. Konrad Lachmayer.”

Več informacij.

prof. dr. Armen Mazmanyan, American University in Armenia – 20. 3. 2023